Mediation

Wat is Mediation?

Mediation betekent letterlijk bemiddeling en bestaat uit een reeks gesprekken die onder leiding van een derde, de mediator, plaatsvinden. Door middel van mediation gesprekken proberen de partijen een geschil op te lossen. De oplossing wordt vastgelegd in schriftelijke afspraken: de mediation-vaststellingsovereenkomst. Deze afspraken zijn gebaseerd op de belangen van beide betrokken partijen.

Indien er sprake is van een conflict waar partijen niet meer zelf uitkomen biedt mediation een alternatief voor een juridische procedure. Met mediation zoeken de partijen naar een optimale en duurzame oplossing. De partijen gaan het gesprek vrijwillig aan en onderschrijven het vertrouwelijke karakter. Mediation is geschikt als betrokkenen bij een conflict beseffen dat escalatie de schade vergroot en dat ze elkaar nodig hebben om het geschil op te lossen maar dit niet kunnen zonder deskundige begeleiding van de mediator.

De Lijnbaan biedt mediation aan:

  • bij conflicten op het werk (collectief of individueel);
  • bij klachten en vertrouwenszaken;
  • in de buurt en met de lokale overheid;
  • bij een omgangsregeling met de kinderen na een (echt)scheiding.

Hoe gaat de Lijnbaan te werk?

Na een verzoek van bijvoorbeeld één van de partijen vindt met de mediator een aparte of met beide partijen een gezamenlijke intake plaats. Deze intake omvat maximaal 2 gesprekken van 1 uur en is gericht op het opstellen van een door beide partijen te tekenen mediationovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wil om via mediation aan de oplossing van het geschil te werken en de wijze waarop dat gebeurt in de mediationgesprekken, vastgelegd.
Daarna volgen de gesprekken, meestal 3 tot 6 bijeenkomsten van max. 2 uur per keer.
De mediation wordt afgesloten met een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd: dit is de zgn. vaststellingsovereenkomst.