Goed bestuur en toezicht

De Lijnbaan, c.q. Aart Nolen baseert zich bij zijn bestuurs- en toezichtstaken op de Governance-code, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening d.d. juli 2008 van de MO groep en het Profiel Toezichthouder Zorg 2.0.2.0. van de Nederlandse Vereniging Van Toezichthouders in de Zorginstellingen (NVTZ).

Hoe gaat de Lijnbaan te werk?

Aart Nolen verzamelt als toezichthouder conform het gedachtengoed van ‘goed bestuur’ op een onafhankelijke manier informatie over het reilen en zeilen van de instelling om als lid van een Raad van Toezicht een oordeel hierover te vellen.

Als toezichthouder functioneert Aart Nolen als doelbewaker van de instelling en bewaakt de organisatie vanuit zowel bedrijfseconomisch perspectief maar vooral ook vanuit de kwaliteit van het aanbod, het product en het werk van de medewerkers. Belangrijk daarbij is het vertrouwen van belanghebbenden ofwel het maatschappelijk draagvlak dat de instelling een bestaansrecht geeft.

Aart Nolen vervult deze taak op een onafhankelijke manier maar tegelijk ook als collegiaal lid van de Raad van Toezicht en vanuit betrokkenheid maar ook distantie naar de bestuurder van de instelling.

Praktijkervaring:

Aart Nolen heeft is als bestuurder/ toezichthouder betrokken bij de volgende instellingen/organisaties:

 • van februari 2015 tot heden
 • Lid Raad Van Toezicht van KOLOM  (http://www.stichtingkolom.nl/)
 • van 14-05-2009 tot heden
  Lid Raad van Toezicht van Centram
 • van 2012 tot heden voorzitter stichting Dienstverlening serviceflat Kinheim (http://serviceflat-kinheim.nl/) te Haarlem
 • van 01-01-2006 tot 31-12-2006
  Voorzitter van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw (MDSO, de voorloper van Dynamo).
 • van 01-01-2003 tot 01 01-2005
  Secretaris van de Stichting Orion. Openbaar speciaal onderwijs
 • van 1987 tot heden
  Bestuurslid van de Stichting AliceO.


Wat verder van belang is

De vergoeding die de instelling voor toezicht verstrekt zal veelal vooraf zijn vastgelegd in de reglementen van de instelling.