Advies/begeleiding en projecten

Advies- en begeleidingswerkzaamheden kunnen zich zowel op een persoon als op een organisatie / instelling richten.

Persoonlijke advisering en begeleiding gaan uit van de vraag die je als medewerker van een organisatie hebt. Het richt zich op onderzoek naar hoe je je werk doet en ervaart en wat je wilt en kunt bereiken. Centraal staat de vraag: Wat heb je nodig om zicht te krijgen op je werk en de doelen die je wilt te realiseren? Gezocht wordt naar wat je zelf en mogelijk anderen kunnen doen om zover te komen.

Organisatieadvies en -begeleiding richten zich op verbeteringen die de organisatie wil doorvoeren dan wel op het realiseren van samenwerking met andere instellingen en organisaties. Veelal zijn dit projecten waar in een beperkte periode bepaalde doelen worden gerealiseerd.

De Lijnbaan is sterk in projecten die gericht zijn op samenwerken. Samenwerken is het adagium in de wereld van wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Dat gaat echter niet vanzelf. Iedereen die bekend is met dergelijke processen, weet dat samenwerking complex is door de verschillende belangen, conflicterende karakters, cultuurverschillen in organisaties en het tijdverloop.
Aart Nolen weet vanuit zijn mediator-achtergrond de belangen te ordenen en waar mogelijk te verbinden.

Hoe gaat de Lijnbaan te werk?

De Lijnbaan heeft ervaring in het begeleiden van scholen en welzijnsorganisaties in het samenwerken met anderen. Centraal daarbij staat het idee dat je samen krachtiger bent om bepaalde doelen te bereiken.

De projecten van de Lijnbaan richten zich op het realiseren van meerwaarde voor de cliënt, de leerling maar ook voor het personeel. Dit vanuit het motto: 1 plus 1 = 3.

Projecten als ook advies – en begeleidingstrajecten worden vooraf met de potentiele klant besproken en in een offerte vastgelegd. Na een akkoord over de offerte wordt een opdrachtbevestiging door Lijnbaan Amsterdam opgesteld die na ondertekening door de opdrachtgever, van kracht is.