Lijnbaan-Amsterdam

De Lijnbaan verzorgt

  1. mediation
  2. vertrouwen en klachten
  3. goed bestuur en toezicht
  4. advies / begeleiding en projecten

 

Mediation

Wat is Mediation?

Mediation betekent letterlijk bemiddeling en bestaat uit een reeks gesprekken die onder leiding van een derde, de mediator, plaatsvinden. Door middel van mediation gesprekken proberen de partijen een geschil op te lossen. De oplossing wordt vastgelegd in schriftelijke afspraken: de mediation-vaststellingsovereenkomst. Deze afspraken zijn gebaseerd op de belangen van beide betrokken partijen.

Goed bestuur en toezicht

De Lijnbaan, c.q. Aart Nolen baseert zich bij zijn bestuurs- en toezichtstaken op de Governance-code, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening d.d. juli 2008 van de MO groep en het Profiel Toezichthouder Zorg 2.0.2.0. van de Nederlandse Vereniging Van Toezichthouders in de Zorginstellingen (NVTZ).

Vertrouwen en klachten

Een klacht betekent dat je ergens ontevreden over bent. Je hebt niet bereikt wat je graag had gewild. Het proces is niet gelopen zoals je had verwacht.

De Lijnbaan helpt bij het omgaan, maar het liefst met het voorkomen van klachten die betrekking hebben op:

  • werk;
  • onderwijs;
  • zorg;
  • buren;
  • overheid zoals gemeenten;
  • geleverde diensten.

Advies/begeleiding en projecten

Advies- en begeleidingswerkzaamheden kunnen zich zowel op een persoon als op een organisatie / instelling richten.

Persoonlijke advisering en begeleiding gaan uit van de vraag die je als medewerker van een organisatie hebt. Het richt zich op onderzoek naar hoe je je werk doet en ervaart en wat je wilt en kunt bereiken. Centraal staat de vraag: Wat heb je nodig om zicht te krijgen op je werk en de doelen die je wilt te realiseren? Gezocht wordt naar wat je zelf en mogelijk anderen kunnen doen om zover te komen.